RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 112

MŁODZIEŻ SOLIDARNA Z DZIEDZICTWEM

Obszar tem­aty­czny pro­jek­tu: Młodzież, rozwój kompetencji społecznych, osoby młode na rynku pracy,
Insty­tuc­ja kontraktująca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Czas trwa­nia: 01.09.2019-31.12.2021

Projekt finansowany w ramach programu POWER 2014-2020, Numer i nazwa Działania: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.

Celem projektu jest rozwój kompetencji społecznych 160 osób młodych poprzez kształtowanie kompetencji zgodnych z klasyfikacją ESCO ułatwiających wejście na rynek pracy.

Grupa docelowa projektu to osoby młode w wieku 15-29 lat, osoby uczące się i/lub pracujące i/lub mieszkające na terenie Województwa Małopolskiego, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy. W ramach projektu objęte wsparciem zostaną osoby uczące się w ostatnich latach danego etapu edukacji - 40% uczestników, osoby  z niepełnosprawnościami - 20% uczestników. W ramach realizacji 10-miesięcznego programu wsparcia, w którego trakcie każdy z uczestników opracuje z doradcą zawodowym Indywidualny Plan Działania, młodzi będą rozwijać 15 kompetencji zgodnych z klasyfikacją ESCO, poprzez edukację o dziedzictwie kulturalnym.

Program wsparcia młodzieży zakłada realizację następujących działań:

  1. a) Rozgryźć dziedzictwo - warsztaty wprowadzające do programu rozwoju kompetencji społecznych młodzieży poprzez edukację z zakresu dziedzictwa. Warsztaty oparte na 4 filarach spełniających wymogi edukacji permanentnej wg UNESCO: uczyć się aby wiedzieć, aby działać, aby żyć wspólnie, aby być. Program warsztatów wprowadza uczestników w 10-mc proces pracy i rozwoju kompetencji społecznych i zawiera takie tematy jak: Czym jest dziedzictwo? Nasze dziedzictwo polskie, regionalne i lokalne. Zagrożenia dla dziedzictwa wspólnot lokalnych, problemy społeczne związane z brakiem dbania o dziedzictwo. Solidarność międzypokoleniowa  w ramach lokalnego dziedzictwa, wolontariat a dziedzictwo, pomoc lokalna osobom z niepełnosprawnościami, osobom ubogim jako dziedzictwo społeczne. Planuje się organizację 8 grup średnio po 20 os, 8 h dydaktycznych każdy warsztat.

Po warsztacie młodzież dostaje zadanie - zgromadzenie materiałów dotyczących dziedzictwa swojej okolicy (zdjęć, dokumentów, przedmiotów, itp.) Zadanie uczestnicy wykonują do następnego warsztatu (ok 2 mc).

  1. Jak porwać tłumy dla dziedzictwa - warsztat kompetencji miękkich, 8 grup, 160 osób, 8h dydaktycznych każdy warsztat. Program warsztatu obejmuje: przekazanie narzędzi i metod, które mają pomóc uczestnikom opracować zebrane materiały dotyczące lokalnego dziedzictwa w postaci filmiku, prezentacji multimedialnej, scenariusza działań z lokalną społecznością, wydarzenia, gry lokalne, spotkania itp. Projekty uczestników z zakresu lokalnego dziedzictwa, będą upowszechniane na portalu internetowym, który powstanie w projekcie, a także będą prezentowane w społeczności lokalnej we współpracy z lokalnymi instytucjami kultury.
  2. Wsparcie indywidualne - po każdym warsztacie, a szczególnie po 2-gim uczestnicy będą objęci poradnictwem indywidualnym związanym z pracą nad zbieraniem materiałów do prezentacji nt. lokalnego dziedzictwa i opracowywaniem prezentacji i form prezentacji dla społeczności lokalnej.

W oparciu o to zadanie młodzież rozwija takie kompetencje m.in. jak: pracować w zespole, doradzać, innym, posługiwać się mową ciała, instruować inne osoby, przewodzić innym, rozwijać kompetencje międzykulturowe, wypracowywać kompromis, motywować innych, wspierać współpracę, stosować techniki zadawania pytań, przekazywać informację o faktach, zwracać się do słuchaczy, przyjmować krytykę, wchodzić w interakcje z innymi, przekonywać innych, ale też: szacunek do polskiej kultury, rozwój postaw patriotycznych.

Po odbyciu 2-óch pierwszych warsztatów, opracowaniu formy prezentacji lokalnego dziedzictwa, młodzież zostanie skierowana na ostatni warsztat - Trening liderów dziedzictwa - Przewiduje się 16 h dydaktycznych zajęć wyjazdowych dla 8 grup po średnio 20 os, zajęcia 2-dniowe.

Warsztaty będą się odbywały na terenie Małopolski, w miejscach gdzie znajdują się ciekawe zasoby dziedzictwa materialnego, np. kopalnia soli, zamek, czy szczególny kościół, aby na podstawie dziedzictwa materialnego, młodzież poznała inspirujące metody prezentacji dziedzictwa we współpracy z różnymi instytucjami jak np.: dom kultury, biblioteka, muzeum, parafia. W wyniku treningu lidera, młodzież będzie mogła zaplanować w jaki sposób przedstawić swój projekt we współpracy lokalnej poprzez: działalność w NGO na rzecz wspólnot lokalnych, działalność w podmiotach reprezentujących młodzież w centrach młodzieży, młodzieżowych NGO, grupach nieformalnych, czy poprzez wolontariat np. w instytucjach kultury.

Ponadto projekt przewiduje:

  • Szkolenia pod hejnałem - przewiduje się realizację 6 szkoleń dodatkowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji miękkich młodzieży, w takich tematach jak: Wystąpienia publiczne, prezentacje, przewodnictwo, Metody komunikacji i współpracy, Edukacja międzykulturowa, Lider, czy menedżer - rozwój kompetencji przywódczych, Budowanie projektów i zarządzanie zespołem, Komunikacja interpersonalna, asertywna komunikacja, konstruktywna krytyka, negocjacje, motywacja,
  • Powstanie portalu Małopolskie dziedzictwo inspiruje młodzież, który będzie platformą upowszechniania projektów młodzieżowych z zakresu małopolskiego dziedzictwa,
  • Powstanie aplikacji mobilnej on - line służącej do oceny kompetencji i potencjału rozwoju osobistego,
  • Wsparcie doradców zawodowych i psychologów - poradnictwo,
  • Przeprowadzanie ewaluacji rozwoju kompetencji społecznych uczestników projektu.

 

Kontakt: Monika Halicka

 e-mail: monika.halicka@mistia.org.pl

 

Z uwagi na pandemię część aktywności będzie się odbywała w formie zdalnej.

Logo projektu

Wprowadzono 13-10-2020
Będzie wyświetlane do 30-10-2020
Oglądane - 66

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE